Yoganın Tarihi


Bugün uyguladığımız YOGA, kimilerine göre 5000 yıllık bir özgeçmişe sahip kadim bir bilgidir. Ancak görünen odur ki modası geçmeyen ve geçmeyecek bir kişisel gelişim yöntemidir.

Yoga ile ilgili ilk yazılı bilgiler Hindu dinlerinin kutsal metinlerinde görülmekle birlikte,  M.Ö. 200’lerde yaşadığı bilinen Patanjali isimli yoga üstadının Yoga Sutra(Yoga Deyişleri) adlı eseri ilk yazılı yoga kaynağı olarak kabul edilir. Patanjali’nin burada açıkladığı Ashtanga Yoga(Sekiz Basamaklı Yoga)’ya göre yogi’nin yolu sekiz aşamalı bir merdivene benzer.

Klasik Yoga olarak tarif edilen bu sistem, kişinin fiziksel ve ruhsal durumundaki bilinç aşamalarını ve farkındalık seviyesini temsil eder. Bu sekiz basamak şöyledir:
1. Yama – Evrensel Ahlak Kuralları (Kısıtlamalar): Bunlar kısaca şöyle sıralanır: Ahimsa (Şiddetsizlik), Satya (Yalansızlık), Asteya (Çalmamak), Brahmaçarya (Cinsel Enerji Kontrolü), Aparigraha (Biriktirmemek)
2. Niyama – Disiplin Yoluyla Bireysel Arınma (Yerine Getirilecekler): Sauça (Temizlik), Santoşa (Doyumluluk), Tapas (Coşkulu Çaba), Svadyaya (Bireysel Çaba), İşvara-Pranidhana (Teslimiyet)   
3. Asana – Duruş/Beden Farkındalığı  (Bedensel Çalışmalar)
4. Pranayama – Nefes/Yaşam Enerjisi Farkındalığı (Nefes Çalışmaları)
5. Pratyahara – Duyusal Farkındalık (Duyulardan Geri Çekilme)
6. Dhrana – Yoğun Odaklanma
7. Dhyana – Meditasyon (Zihinsizlik)
8. Samadhi – Nihai Birlik Durumu

İlk beş basamakta uygulama hakimdir; son iki basamak ise tüm bunların sonucunda  size ‘olan’ şeylerdir.